Revenim la Lăpușnița

Revenim la Lăpușnița

Am revenit la Vărzărești (Nisporeni) pentru a pregăti o nouă plantare forestieră cu Valoare Adăugată Sporită

Am avut discuții productive cu Nisporeni-Silva - sursa potențială de material săditor și eventual, executorul lucrărilor, dar și la prietenii noștri de la Primăria Vărzărești, cu care avem semnat Acord de Parteneriat pentru reabilitarea forestieră a terenurilor degradate și celor de protecție acvatică, adiacente râului Lăpușnița.

Câteva secvențe din procesul de pregătire a unei noi păduri VAS... detalii aici:...

Posted by Follow-the-root on Saturday, February 20, 2021

 

Această deplasare este prima activitate din proiectul ”Plantări Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită pe terenurile degradate de la Vărzărești (Nisporeni)”, realizată în parteneriat cu Facilitatea Globală de Mediu (GEF-Moldova). Și deja al doua finanțare atrasă de către ARBORETUM.LIVE în Parteneriat cu Primăria Vărzărești pentru a stopa eroziunile și a reabilita bazinul Lăpușniței.

Viziunea noastră pentru această zonă constă în următoarele: 
1. Plantarea tuturor terenurile degradate din bazinul râului Lăpușna cu plantări forestiere VAS, în special Conveierul Mieliferic și, experimental, stejari inoculați cu miceliu de trufe

2. Înființarea unei rețele de Pepiniere Didactice și mici Pepiniere Private. Aceasta, împreună cu activitatea de mai sus -  pentru a stimula circuitele economice locale și antreprenoriatul verde rural

3. Plantarea tuturor pantelor greu accesibile cu ajutorul Dronelor 

4. Investiții în recultivarea livezilor și viilor abandonate, puțin productive în Plantări Forestiere VAS  

Concentrarea eforturilor financiare și organizaționale într-un singur Bazin, ne oferă șansa să obținem rezultate vizibile în perioade relativ scurte de timp... Care ar putea fi ele? Să atragem precipitații, să sporim absorbția apei în sol, astfel ridicăm nivelul apelor freatice și sporim debetul izvoarelor... revine apa în izvoare și râu - asta înseamnă posibilități de irigare pentru agenții economici, restabilirea biodiversității, microclimă prietenoasă, dezvoltarea turismului, creștere economică și condiții de viață

...Vrei să CONTRIBUI ȘI TU? Vezi aici câteva opțiuni: