Plantări Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită

Acest articol este o traducere robotizată din limba Rusă. Articolul original se află aici. În scurt timp, v-om reveni cu content tradus manual

Dacă nu cultivați pământul timp îndelungat, repede se înmulțește cu pădure. În Natură, 5-10 ani sunt suficienți pentru a începe procesele naturale de împădurire. Pentru Natură, pădurea este cel mai eficient instrument de utilizare a terenului și de restabilire a solurilor. Când împădurirea se întâmpă într-un mod firesc, semințele copacilor cad pe ajung în terenul vizat din pădurile din apropiere, sau din copacii solitari. Uneori ele sunt introduse de animale sălbatice și păsări. Lista speciilor care vor răsări în noul sit depinde foarte mult de biodiversitatea deja prezentă în regiune. De regulă, în mod natural, zece sau mai multe tipuri de arbori și arbuști forestieri apar pe un nou sit; zeci și uneori chiar sute de specii de plante anuale și perene ... într-un cuvânt - diversitatea Naturală este ceva firesc!

În plantațiile forestiere moderne, se folosește un număr redus de specii, cel mult 2-3. Dar cel mai adesea sunt realizate plantări mono-culturale. Într-un masiv de mai mare, zeci sau sute de hectare, domină o singură specie forestieră. Acest principiu a fost adoptat din agricultură, deoarece este mai ușor de mecanizat procesul. Într-un cuvânt - aceasta se numește "Mono-cultură". Această abordare nu este specifică Naturii și poate avea consecințe grave. Datorită faptului că într-o zonă cu o concentrație ridicată a unei specii, riscul de răspândire a bolilor și dăunătorilor este mult mai mare. Adesea, trebuie să se lupte cu dăunătorii și dese ori nu se reușește. În astfel de păduri monoculturale, poate exista o diversitate foarte mică de specii de animale și păsări, deoarece numai alimentele monotone sunt prezente.

Scopul final al plantațiilor forestiere monoculturale, cel mai adesea, este lemnul. Din monocultură este mai ușor de-l obținut, deoarece este mai mult sau mai puțin uniform în aparență și vârstă.

Abordarea noastră este diametral opusă. Încercăm să urmăm abordarea Naturală, să plantăm o pădure care va fi inconvenientă sau chiar neprofitabilă pentru tăiere, deoarece aduce mult mai multe beneficii comunității locale anual, decât dacă este transformată în lemn o singură dată! Plantările Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită îndeplinesc mai multe funcții:

• Fixează pantele, preîntâmpină avansarea ravenelor și apariția alunecărilor de pământ 

• Atrag precipitații suplimentare și rețin umiditatea în pământ, creând condiții mai favorabile pentru utilizarea terenurilor agricole din apropiere. Le protejează de eroziunea vântului și a ploilor

• Cresc nivelului apei subterane și îmbunățesc calitatea apei în izvoare și fântâni 

• Aici pot fi specii valoroase de nuci și pomi fructiferi, diverse fructe de pădure, plante medicinale și melifere - aceasta nu este numai hrană, ci și o sursă de venit decent pentru localnici, un stimulator al turismului...

• De asemenea, diversitatea largă a speciilor este o reînnoire puternică a lanțurilor alimentare pentru fauna care trăiește aici - ceea ce înseamnă condiții favorabile pentru viața animalelor sălbatice și a păsărilor

• Funcția turismului și efectul recreativ este, de asemenea, îmbunătățit în mod semnificativ de o mai mare diversitate a speciilor. În procesul de proiectare a unei plantări forestiere mixte, pot fi prevăzute viitoarele poteci, trasee, poienițe și zone de odihnă 

Durabilitatea economică a plantărilor forestiere VAS - aduce multe avantaje sociale. Când o pădure aduce venituri concrete, se vor gândi localnicii să o taie? Când oamenii au bani decenți, trăind pe pământul strămoșilor lor, se vor gândi să își părăsească satele, dacă turiștii înșiți vin la ei și aduc bani cu ei? Desigur, această abordare necesită unele investiții în infrastructură și restructurarea abordărilor gestionare a gestionării locale. După părerea noastră, acestea sunt sarcini destul de fezabile în orizontul de planificare al unei generații.

Astăzi în Moldova, de la 10 la 50% din suprafața totală a fiecărei localități pot fi considerate terenuri degradate și neutilizate. Motivele pot fi diferite: râurile și alunecările de teren, versanți abrupți, fertilitatea scăzută (bonitatea), pășuni care nu mai au atâtea animale ca anii trecuți, zonele cu exces de umiditate, pământri otrăvite cu pesticide, păduri defrișate, vii și grădini vechi, care nu sunt profitabile pentru dezrădăcinare... și pur și simplu există multe locuri abandonate din cauza faptului că oamenii și-au lăsat pământurile și au încetat să le mai cultive.

În ciuda seriozității riscurilor asociate schimbărilor climatice și a faptului că Moldova este cea mai despădurită țară din Europa, sugeram plantarea pe terenuri neutilizate și degradante - Plantări Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită. Acest lucru nu numai că ajută la netezirea riscurilor în sine, la adaptarea la schimbările viitoare, dar oferă și diversificarea surselor de venit pentru populație, îmbunătățește calitatea vieții și atractivitatea satului.
Selecția speciilor pentru pădurile VAS se bazează pe analize de sol de laborator, date meteorologice și o prognoză a dezvoltării microclimatului local. Astăzi ar trebui să plantăm acele specii de arbori, care se vor simți bine în clima prognozată în 50-100 de ani! Viitorul mix de copaci poate fi îndreptat în direcția dorită:

 • Conveier Meliferic
  ConveierMeliferic
 • Păduri Comestibile 
  Padure Comestibila
 • Păduri cu Trufe
  Paduri cu Trufe
 • Plantările de protecție acvatică pentru protejarea râurilor și rezervoarelor
  Protecție Acvatică
 • Plantări Silvo-Pastorale
  Plantări Silvo-Pastorale
 • Fâșii forestiere înalt productive
  Fâșii de Protecție Înalt Productivă
 • Pădure vindecătoare - cu predominanță de plante medicinale

 • Pădure Milenară - cu specii și copaci din Cartea Roșie, capabili să trăiască de mii de ani

Baza pădurilor mixte cu Valoare Adăugată Sporită este întotdeauna formată din flora locală cu adăugarea a până la 35% din speciile introduse, rezistente la secetă și viabile din punct de vedere economic.
Datorită cooperării cu Grădinile Botanice din regiunea noastră, suntem pregătiți să creștem pentru pădurile VAS mai mult de 5000 de specii și soiuri noi, care sunt deja adaptate la condițiile din regiunea noastră.
Primul proiect de pădure VAS pe care am început să îl implementăm este localizat în s. Vărzărești din raionul Nisporeni. Aici, bonitatea medie a solului este la 41 de puncte - unul dintre cele mai mici din Moldova! Satiș Copceac (raionul Ștefan Vodă) este un bun exemplu al implementării cu succes a strategiei de restaurare a pădurilor, cu toate rezultatele sociale care rezultă din aceasta.

Pepinierele noastre, proiectele de reîmpădurire și activitățile educaționale au întotdeauna un loc pentru voluntariat și parteneriate. Dacă doriți să participați împreună la mișcarea noastră verde, ca individ sau ca organizație sau dacă vă gândiți să inițiați un proiect similar de restaurare a pădurilor în localitatea Dvs., scrieți-ne pe Messenger! Ușile noastre sunt întotdeauna deschise pentru colaborare!