Prima Plantare Mixtă Cu Valoare Adăugată Sporită Din Moldova

Prima Plantare Mixtă Cu Valoare Adăugată Sporită Din Moldova

Primăvara este sezonul cel mai prielnic pentru a da viață!

Astfel, sâmbăta de 14 martie 2020, ora 09.00, dăm start celui mai frumos proiect de împădurire din Moldova.

Vom începe plantarea Primei Păduri Mixte cu Valoare Adăugată Sporită din Țară.

Pădurea Mixtă presupune atragerea atenției nu doar asupra simplei plantări de copaci, dar e vorba de o plantare amplă, conștientă care ia în calcul toate aspectele ecosistemului.

Plantarea unei păduri mixte, presupune asigurarea cu diferite specii de copaci și plante care să asigure bunul circuit al ecosistemului și îmbunătățirea calității solului, apelor subterane, a aerului a naturii în general!

Mai important decât o plantare forestieră, poate fi numai o plantare de protecție a unei ape. În parteneriat cu primăriile Vărzărești și Iurceni, începem un proiect complex de reabilitare a izvoarelor și bazinului râului Lăpușnița prin împădurire.
Aici vor crește diverse specii de Nuci, Stejari, Fructe și Pomușoare, dar și multiple plante mielifere multianuale, iar în perspectivă de 7-10 ani, planificăm să aducem și cîteva specii de ciuperci și, posibil - chiar și trufe! Pentru că, în pădurile din vecinătate ele se găsesc, ar fi destul de real să le înmulțim și în pădurea nou creată.

La prima etapă, ca să îmbunătățim condițiile masivului, începem cu arborii pioneri și azoto-fixatori.

Aceste specii se prind ușor, practic pe orice teren, îmbunătățesc calitatea solului, îmbogățind cu azot și creează condiții mai bune, pentru următoarele specii, mai pretențioase.

La prima etapă, vom planta puieți de Salcâm alb și roz, Glădiță, Sălcioară, Arborele de săpun (Gimnokladus Kentucky), Cercis Canadian, Cătină, Spartium, Hibiscus ș.a.

Mai multe detalii despre perspectivele pădurii și viitoarele proiecte, vom oferi la fața locului celor cointeresați!

Proiectul este realizat în parteneriat cu AO ”EcoStrategii” și primăriile comunelor Vărzărești și Iurceni, în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de EcoContact, cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei - Embassy of Sweden in Chisinau.

INVITĂM toți doritorii de a se alătura. OFERIM recuzita necesară: hârlețe, căldări, mănuși chiar și biscuiți. La fața locului ne așteaptă o priveliște extraordinară și o energie de nedescris! În caz că vor fi mai mulți doritori din Chișinău - ASIGURĂM TRANSPORT!

Vă rugăm să vă invitați prietenii și să distribuiți evenimentul, dar să confirmați participarea, doar dacă este fermă! Pentru noi este important să putem prognoza logistica.