Sinteza Ideilor și Propunerilor Acumulate

Sinteza Ideilor și Propunerilor Acumulate

Recent organizația noastră a făcut public Apelul de Idei și Propuneri privind Împădurirea Moldovei formulat de Președinția Republicii MoldovaLumea (cel puțin cei din jurul nostru) se arată foarte cointeresată de această inițiativă. Într-un timp destul de scurt, la adresa noastră au venit zeci de e-mail-uri și mesaje directe cu idei, păreri, emoții... Mulțumim tuturor, care au găsit timp să participe la acest sondaj! Am cules, filtrat și structurat toate propunerile. Fiind fideli transparenței și gândirii colective, publicăm aici rezumatul realizat, ca toți cei implicați să-și regăsească ideile și să poată contribui în continuare și alții. 


Reamintim, ne puteți scrie pe [email protected] sau direct în Messenger m.me/arboretum.live Simțiți-vă liberi să transmiteți această pagină colegilor, experților și tutuoror celor cu Sufletul și Inima alături de Păduri! În continuare este textul integral așa cum a fost transmis Președinției.  

Ne bucură mult faptul că Dna Președinte este prima din toți Președinții Republicii Moldova, care s-a preocupat de situația pădurilor în mod direct și a venit cu inițiativa creării Grupului de Lucru de cel mai înalt nivel și demonstrează interes de a se implica personal în găsirea soluțiilor pentru aceasta problemă fundamentală a Țării noastre! 

Noi am realizat un sondaj în comunitatea susținătorilor ARBORETUM. Deci ideile de mai jos, în mare parte, sunt rezultatul gândirii colective, dar și cele conceptualizate anterior de echipa noastră - marcate cu link-uri dedicate. Nu vom îngreuna acest text cu cifrele deja cunoscute – ele vor fi prezente în rapoartele experților. Ne focusăm pe acțiunile necesare și relațiile sinergice între sub-proiecte.  

La început, trebuie să menționăm că problema despăduririi țării este pe cât de gravă, pe atât și de puțin conștientizată de marea majoritate a populației... Deci, pe lângă plantările propriu-zise, care de fapt prezintă în jur de 10% din effortul necesar pentru edificarea noilor păduri, este critic planificarea și demarara unei campanii de sensibilizare și educare a tuturor păturilor sociale în vederea schimbării atitudinii față de păduri, copaci, vegetație... Noi, comunitatea ARBORETUM ne dorim mult ca această campanie, inițiată și anunțată de Dna Președinte, să devină un parcurs de transformare socială și ecologică cu adevărat sistemic și pe termen lung! 

La fel, de evidențiat la început este și faptul, că astăzi în lume există multiple oportunități și resurse pentru acele țări, care își doresc un mediu mai sănătos și prietenos,  indiferent de influrența schimbărilor climatice, factorilor (geo) politici, migrației, sau altor perturbații temporare... Dar cele mai multe oportunități le avem noi, în interiorul țării și a fiecăruia din noi. Și v-om putea atrage mai mult din exterior numai atunci, când ne v-om îndeplini onest și sârguincios temele de ACASĂ!  

Am structurat toate ideile și propunerile în 6 categorii: Protecția Pădurilor Existente, Inițiative legislative, Dimensiunea Locală, Transformarea Socială, Agenda Externă, FinanțăriNe-am străduit să filtrăm conotațiile emoționale și să livrăm pe scurt esența fiecărei propuneri, dar la necesitate putem desfășura fiecare teză, inclusiv cu implicarea experților și colegilor care au contribuit.  

În primul rând - Protecția Pădurilor Existente. Pentru început, trebuie să asigurăm în mod sistemic  - păstrarea a ceea ce ne-a mai rămas. 

 • Dezvoltarea și plasarea în acces comun a unei platforme deschise cu date geo-spațiale reale și cele istorice asupra stării pădurilor autohtone 

  • Platforma Global Forest Watch – ar putea deveni furnizorul datelor primare  

  • Astfel - reușim să controlăm în regim real ceea ce se întâmplă, să primim alerte și dovezi a evenimentelor întâmplate în păduri, dar și dinamica reală a plantărilor realizate 
    

 • După ce este pus pe roate acest instrument, este necesar de înființat unul similar dedicat, în regim real, sănătății solurilor – care sunt cea mai mare Bogăție a Națională!  

  • Pierderile estimate în urma eroziunii solurilor sunt cifrate la peste 1 Miliard de Euro ANUAL!  

  • Ele se întâmplă în mare parte din cauza despăduririi și deficitului de perdele forestiere, dar și din cauza managementului defectuos, lipsei de tehnologie, cunoștințe și abilități... 
    

 • Restabilirea imaginii și Reforma principiilor de funcționare a Autorității Naționale Forestiere - MoldSilva 

  1. Trecerea MoldSilvei de la autofinanțare (salarii și mașini de lux din lemnul comercializat) la finanțarea de la bugetul de Stat –  

   1. în primul rând se cere această măsură pentru Ariile Protejate și Rezervațiile Naturale 
     

  2. Trebuie să facem așa, ca Silvicultorii să-și primească salariile nu din cat taie, dar din cat se plantează și devine pădure, din materialul săditor crescut și livrat... 
    

  3. Interzicerea comercializării în stradă a lemnului de foc. Cetățenii să vină la ocolurile silvice și să-și scrie lemnele de care au nevoie 

  4. Înăsprirea amenzilor pentru tăierile ilegale și simplificarea mecanizmelor de aplicare  

  5. Introducerea moratoriului de 5 ani (cel puțin) pentru orice tăieri de pădure în afara celor sanitare 

  6. Creșterea transparenței și includerea controlului obștesc al tăierilor 

   1. Să fie publicate pe site-ul oficial anunțurile despre tăierile sanitare planificate cu cel puțin 3 luni înainte de demararea lor 

   2. Admiterea prezenței asociațiilor obștești, a presei și  a activiștilor de mediu la tăieri 
     

  7. În planurile de plantări să fie prezent preponderent Stejarul și alte specii autohtone longevive: Gorun-ul, Paltin-ul, Fag-ul, Tei-ul ș.a.  

  8. În contextul schibărilor climatice, este necesară și revizuirea listei de specii forestiere aprobate cu extinderea lor spre specii provenite din areale de mai Sud a Republicii Moldova, cu rezistenșă sporită la secetă, salinitatea solului și alți factori aspri, de ex. Cerris, Tamarix, Conifere sudice... 

  9. Includerea abordării Plantărilor Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită - astfel încât pădurile noi plantate să livreze comunităților locale mai multe beneficii economice, decât lemnul stocat în ele… 

 

 

Inițiative legislative și decizii instituționale 

 • Schimbări în Codul Silvic și cel Funciar  

  • Pădurile private 

   • Este necesar de revizuit complet Codul silvic, cu separarea clară a fondului forestier de stat, de fondul forestier privat. Modul de administrare a fondului silvic de stat trebuie să fie complet separat de regulile ce țin de sectorul privat. Fondul forestier privat trebuie să fie gestionat în conformitate cu codul civil, iar codul silvic trebuie să se limiteze exclusiv la cartografiere și evidență. Exploatarea pădurilor private și relațiile de drept trebuie să aibă loc în conformitate cu codul civil. 

   • De anulat legea care permite arenda pe termen lung a Fondului Forestier de Stat și construcțiile capitale în interiorul pădurilor 
     

  • Păduri pe terenuri agricole 

   • Normă obligatorie de restabilire a fâșiilor forestiere  

   • Cel puțin 5% din terenurile agricole consolidate trebuie să devină păduri 

   • Pădurea și împădurirea trebuie să fie admisă pe deplin fără restricții pe terenurile agricole de orice fel. Restricțiile trebuie să fie limitate exclusiv la cele specificate de codul civil ce țin de protejarea intereselor vecinilor. Acestea sunt clar definite de codul civil și nu necesită efort suplimentar. 

   • Pădurile și fâșiile forestiere pe terenurile agricole trebuie să devină un obiect al subvenționării pe ha întreținut, acestea asigurând captarea și protejarea apelor freatice, reducerea riscurilor de eroziune și îmbunătățirea calității solurilor și a biodiversității. Subvenționarea ar putea să fie diferențiată în dependență de clasa pădurii întreține în sectorul privat. 

   

 • Program de facilitare a implicării organizațiilor locale în proiecte de împăruriri și protecție a pădurilor:  

  • Agenții economici locali au resurse ÎN REGIUNI, iar mulți din ei si dorință de a se implica în proiecte de reîmpădurire 

  • Scutiri pentru ONG-urile dedicate subiectului de împădurire și a proiectelor locale de împădurire realizate de agenți economici: de toate impozitele, accizele la import de utilaje, tehnică, produse petroliere, impozitul pe profit, salarii...

  • arenda gratuită pentru ONG-uri și grupuri de inițiativă a terenurilor și încăperilor școlilor închise, a terenurilor publice pentru activități educaționale în domeniul economiei verzi, înființarea pepinierelor, creșterii materialului săditor... De exemplu: https://arboretum.live/ro/cee_concept

   

 • Să fie anulată permisiunea de arenda a terenurilor din Fondul Forestier de Stat. Să fie excluse construcțiile locative din păduri 
   

 • De legat Strategia Națională de Împădurire de cea a Protecției Resurselor Acvatice și a Coridoarelor Ecologice. Astfel încât să fie împădurite, în primul rând terenurile importante pentru ape și biodiversitate 

 

 

Dimensiunea Locală  

 • Cel puțin 5% (dar de dorit 10%) din suprafața fiecărei Primarii sa fie alocate pentru plantări forestiere (prin deciziile consiliilor locale și raionale) - îndemn către APL-uri sau o nouă normă legala. În primul rând vorbim despre:  

  • terenurile din jurul gunoiștelor,  

  • zonele  de protecție acvatică  

  • Alunecările de teren și zonele supuse eroziunilor  

  • Terenurile otrăvite cu revărsări de pesticide și produse petroliere (identificate deja în proiectul comun cu NATO) 

  • O bună parte din pășuni, deoarece numărul efectiv de animale din ariile rurale a scăzut mai mult decât proporțional cu scăderea populației... 
    

 • Fiecare comună sa aibă: 

  • Plantare silvo-pastorală, care asigură toate animalele cu pășune și nutrețuri, dar influențează ecosistemul local ca pădure 

  • Plantație energetică, proiectată sa asigure toți nevoiașii cu lemne de foc, astfel să nu se mai taie din păduri 
    

 • Elaborare de mecanisme de atragerea în proiecte de împădurire a resurselor locale, celor private, diasporă 

 • Mobilizare maximă! Toți la plantat: armata, condamnații, probationistii, funcționarii publici, liceele, gimnaziile, universitățile... 

 

 

 

Transformarea Socială (Educația Societății prin Generatii) Influența asupra Codul Cultural  

 • Campanie permanentă de comunicare și sensibilizare față de riscurile ecologice și climaterice - FERM  

 • In cursul anului, Dna Președinte să viziteze și alte proiecte – nu doar plantări  

  • Lucrări de monitorizare, îngrijire, creștere material săditor 

  • Atitudinea începe de la CAP 

   

 • Rețea Națională de Pepiniere Didactice – in special în incinta școlilor existente, școlilor profesionale și pe baza celor recent optimizate, în pușcării, penitenciare... 

 • Ieșiri regulate a instituțiilor de învățământ pentru a colecta semințe și a deprinde practici de creștere din semință și planare, unde fiecare instituție pre-școlară și primară, secundară sau superioară să posede o seră de copaci autohtoni, astfel fiecare elev/vă pe întreaga perioadă de studii o să îngrijească de minim 1 arbore pantat de el/ea; 

 • În fiecare localitate din țară copacii să prindă protecție din partea autorităților locale astfel dacă animalele erbivore de turmă dacă le deteriorează proprietarul este obligat să sădească 2 în loc și să le poarte grijă timp de 2-3 ani, dacă persoana nu este de găsit primarul local să îndeplinească sus menționatele. 

 • La înmatricularea căsniciilor de către autoritatea abilitată una din obligațiile viitorilor miri este să prezinte certificate/dovadă de plantare în numărul participanților la ceremonie. Orice alt tip de festivități trebuie să se înceapă cu sădirea arborilor. 

 • La orice certificat de naștere părinții sunt încurajați să planteze copaci. 

 • La divorț - să prezinte dovada plantării a cel puțin 10 copaci pentru fiecare membru a familiei 

 • Lucrul în folosul comunității trebuie să includă o serie largă de plantări și îngrijire a arborilor; 

 • Deșeurile vegetale din partea localnicilor să fie compostate și utilizate pentru fertilizarea solului; 

 • Fiecare primar să cheme și să anunțe localnicii despre necesitatea păstrării stratului vegetal pentru arbori, astfel frunzele for fi păstrare pentru a spori fertilitatea solului  din jurul arborilor;  

 
Agenda Internațională 

 • Subiectul reîmpăduririi țării să fie pe agenda tuturor întrunirilor cu partenerii internaționali 

 • Adresare deschisă către partenerii de dezvoltare să lărgească programele lor de țară cu tematica împăduririi și protecției pădurilor  

  • Să finanțeze operativ și în mod direct elementele strategice de infrastructură  
    

 • Linie de creditare facilitară pentru organizatiile cu proiecte ecologice, creșterea materialului săditor și in reîmpădurire din partea UE, USAID, World Bank, EBRD... 

  • Bani în lume SUNT! Mai ales pentru împădurire... 

    

 • Studierea permanentă a experienței altor țări, mai ales a celor cu probleme și constrângeri similare - către ICAS și/sau delegare către ONG-urile  de profil cu asigurare financiară corespunzătoare 
   

 • De atras și de inclus rezultatele progresului tehnico-științific, de exemplu  

 

Finanțări. Piața Internațională de Carbon – poate deveni principala sursă a finanțărilor 

 • Dezvoltarea unei strategii național de implicare  și atragere a finanțărilor de pe piața de Carbon 

  • Ideal ar fi să formăm un mecanizm național de certificare a sechestrării carbonului - integrat și recunoscut de sistemele internaționale, dar cu autonomie și capacitate operațională sporită 

  • Carbon-ul se dorește să devină a doua valută internațională, cel puțin pe piețile din West și valoarea cea mai mare o au plantările forestiere recente 
    

 • În proiectele de carbon trebuie de inclus și alte metode de captare a carbonului – agricultura ecologică, no-till, permacultura... 
   

 • Pe lângă UE și țările din West, este de luat în calcul intensificarea dialogului cu țările Arabe și a celor producătoare de petrol în vederea implicării financiare în plantări forestiere cu scopul obținerii în comun a creditelor de carbon 
   

 • Deschiderea pieței interne pentru plantări forestiere și pentru investiții directe din partea Corporațiilor Internaționale. Marea lor majoritate și-au asumat public obligații de a deveni climateric-neutrale, deci au nevoie de a investi direct în Păduri Noi.  

  • De responsabilitatea Conducerii Țării să creeze și să promoveze un cadru transparent și prietenos pentru investițiile verzi! 

  • Iar noi suntem gata să ajutăm! 

 

 • În contextul schimbărilor climatice, Moldova trebuie să-și pună scopul să devină leader regional pe piața materialului săditor - avem toate condițiile pentru asta 

  • Mai ales că domeniul este unul cu marjă sporită 

  • Avem deja exemple 

  • Este o temă de discuție separată... 


Toate propunerile înaintate și programele elaborate trebuie să includă și implicarea raioanelor din malul Stâng al Nistrului: 
 

 • Proiectele ecologice sunt o platformă bună pentru dialog și colaborare 

 • Mai devreme sau mai tarziu acestea vor deveni parte componentă a Moldovei și ar fi bine să fie deja cu păduri formate și fâșii forestiere restabilite 

 • Totodată, partea din stânga nu trebuie să poată de sine-stătător să emită certificate de sechestrare a carbonului – doar prin Autoritatea Națională! 

 

Per general, intenția Campaniei Naționale de Împădurire, după părerea membrilor comunității ARBORETUM, trebuie să se transforme într-o Strategie Națională de Ecologizare, conectată practic cu toate Politicile Publice: Agricultură, Educație, Managementul Regional Durabil, Dezvoltare Economică, Sănătate Publică, Ecologie... Această Strategie să fie și asigurată cu resursele necesare de la Bugetul de Stat și din Fondurile Atrase. Scopul ar trebui să fie unul ambițios – cel puțin 200 000 Hai de păduri plantate în 10 ani, cu păstrarea celor existente!


Și, pentru cei care au citit pînă aici, aveți mai jos oportunitățile pentru susținere și suport: