NOUL ORDIN EMIS DE MINISTERUL MEDIULUI, INTERZICE DEFRIȘAREA SPAȚIULUI FORESTIER DIN MD!

NOUL ORDIN EMIS DE MINISTERUL MEDIULUI, INTERZICE DEFRIȘAREA SPAȚIULUI FORESTIER DIN MD!

Ordinul nr. 81 din data de 13 martie 2020, prevede stoparea defrișărilor planificate în pădurile natural – fundamentale, valabil până la finele anului curent. 

 

Se interzice tăierea copacilor, indiferent de scop.  

Ordinul a fost emis și expediat tuturor administratorilor entităților silvice, tuturor entităților subordonate pentru a intra în execuție și strictă respectare. 

Agenția MoldSilva va recepționa masa lemnoasă recoltată în urma lucrărilor executate, a tuturor entităților subordonate. 

Executarea lucrărilor nefinalizate se va recepționa strict în conformitate cu prevederile Ghidului pentru lucrări de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatării, recepție, atestare a parchetelor, aprobat în anul 2017. 

Vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare, administratorii entităților silvice care nu vor respecta ordinul emis! 


Ținem să menționăm că Republica Moldova este cea mai despădurită țară din Europa! Statistica oficială vorbește despre 12% împădurite, din suprafața totală, pe timp ce ecologiștii independenți estimează cifra reală fiind sub 9%. Aceastea din cauza defrișărilor masive ilegale și multiplelor fapte de corupție fixate în sfera managementului silvic. 

Media în țările Uniunii Europene este de 27%. Minimul recomandat de Unesco - 19%. Savanții consideră pădurile - unul din pilonii de bază a stabilității ecosistemelor, mai ales pe fonul riscurilor încălzirii globale.