Propuneri pentru ”Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022 – 2027” elaborată de MAIA

Propuneri pentru ”Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022 – 2027” elaborată de MAIA

Am formulat și noi câteva propuneri la apelul deschis al Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru ”Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022 – 2027”

Propunerile și recomandările pentru proiectul inițiat pot fi expediate la adresa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor până la data de 10 Ianuarie 2022.

Persoana responsabilă: Ruxanda Macuh, consultant principal, tel. 022-204-531, 
[email protected]

 

Stimați Domni și Doamne,

Vă mulțumim pentru apelul deschis și invitația de a contribui la ”Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022 – 2027”. În ultimii 3 ani, preocuparea organizației noastre a devenit identificarea modelelor de impădurire a terenurilor degradate și restabilirea fâșiilor forestiere de pe lanurile agricole. Am avut ocazia să călătorim prin raioane și să vedem cu ochii noștri situația din zonele rurale și de pe campuri.

Credem că principala preocupare a acestei politici, pentru perioada următoare și mai departe, trebuie să devină Protecția și Conservarea Solurilor - care sunt principala bogăție a țării noastre, din pacate, prea puțin apreciată de noi până acum. Or, dacă să comparăm efortul investițional pentru a zbura spre Marte, sau a coloniza Luna, producerea solului fertil în volumul unei țări așa de mici ca Moldova -  depășește cu mult aceste proiecte!

Problema principală constă în faptul, că în cadrul agriculturii intensive, bazate pe plug, fertilitatea firească a solului în mod normal nu se mai restabilește. Pentru a asigura roadă bogată din an în an, apare nevoia de a introduce îngrășăminte chimice și pesticide, care și mai tare distrug biota din soluri și structura lor.

Din aceaste cauze și, desigur, din cauza gradului foarte jos de protecție forestieră a câmpurilor, în fiecare an avem pierderi enorme de sol fertil, care se produc prin eroziuni eoliene și pluviale.

 

 

 

Pierderi, care în anii următori nu se mai restabilesc și care, la nivel național se cifrează la peste 1 Miliard de dolari anual!* În calitate de pricini, mai pot fi adăugate cateva zeci de puncte, dar principalele sunt acestea. Și, desigur că, ar trebui mai mult să ne axăm pe soluții, și nu pe probleme. În general, în contextul apelului publicat noi propunem următoarele accente:

 • Strategia in cauză trebuie pe deplin armonizată cu Planul de Acțiuni pentru Împădurirea Moldovei, elaborat sub patronatul Președintei Repbulicii Moldova și pregătit spre implementare de Ministerul Mediului. Pe scurt, acest plan prevede plantarea pînă-n 2030 cca 100 000 Ha de păduri și fâșii forestiere noi, inclusiv pe terenurile agricole. Pentru ca aceste investiții să ofere maxim randament pentru protecția terenurilor agricole, aceste două politici, desigur, trebuiesc bine închegate între ele
   
 • Facilitarea și stimularea prioritară prin subvenții (inclusiv din partea donatorilor externi) a metodelor inofensive de agricultură, care conservă și cresc fertilitatea solurilor: No Till, Minimal Till, Permacultura, Biodinamica, edificarea de sisteme Agroforestiere, compostarea individuală și industrială, fondarea pepinierelor de material săditor pentru restabirea fâșiilor forestiere… 
   
 • Elaborarea de mecanisme, legale și financiare de stimulare a restabilirii fâșiilor forestiere, inclusiv prin instalarea Plantărilor Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită https://bit.ly/hav_ro
   
 • Conversia livezilor și viilor depășite, abandonate în plantări forestiere. Doar suprafața acestora depășește 100 000 ha
 • Plantările silvo-pastorale și energetice proiectate și realizate în fiecare localitate sunt capabile să sporească securitatea energetică, să micșoreze suprafețele pășunilor, eliberându-le pentru plantări forestiere

Fasii Forestiere Inalt Productive

Fasii Forestiere Inalt Productive Sisteme AgroForestiere

Fasii Forestiere Inalt Productive Sisteme AgroForestiere

Pentru o dezvoltare eficientă, orice țară trebuie să-și aleagă o specializare. În contextul în care Republica Moldova este și rămâne o țară agrară, o specializare în domeniul agriculturii ar putea crește atractivitatea produselor autohtone și fortifica brand-ul de țară.

În viziunea comunității ARBORETUM, merită examinată atent agricultura organică. Este un domeniu cu marjă sporită și o piață care, la nivelul Uniunii Europene, are o creștere anuală de peste 20% în ultimii 20 ani. Deci, respectiv și concurența este mai joasă și rata de profit mai ridicată. Chiar dacă nu putem și nici nu trebuie să asiguram conversia tuturor terenurilor în agricultură organică, ne putem fixa un target minim și putem elabora facilități, înlesniri pentru acei producători, care se decid sa se miște în direcția agriculturii ecologice. Pentru a elabora un plan de acțiuni concret, suntem gata să contribuim la crearea grupului de lucru, prin atragerea de experți locali, regionali și internaționali, popularizarea experienței practice acumulate și cazurilor cu rezultate concrete.

Ce ține de dezvoltarea rurală armonioasă, trebuie să luăm în calcul provocările imense, pe care le trăiesc satele moldovei: declinul populației rurale, creșterea semnificativă a prețurilor la gaze naturale, lipsa cronică a forței de muncă... Totodată, în contextul restrictiilor pandemice observăm o ușoară tendință de migratie a unor orășeni în zonele rurale și chiar cazuri de migrație internațională spre țara noastră. Susținerea și facilitarea acestui proces, poate oferi un impuls de dezvoltare pentru unele localități rurale, creând flux investițional în ele. Aceasta poate fi posibil prin simplificarea procesului de consolidare a terenurilor, inclusiv si a celor intravilane și facilitarea creării gospodăriilor naturale autosuficiente, care necesită dimensiuni între 1,5 și 10 Ha pentru crearea de agro-landșafturi eficiente, comestibile, melifere bazate pe permacultură și agricultură ecologică. Atașăm mai jos câteva ilustrații.

Doar în acest format, vedem posibilă atragerea de aproximativ 100 000 000 EUR anual în zonele rurale din Moldova. Suntem deschiși pentru a concepe și realiza un program in acest sens.

*suma pierderilor depinde de metodologia utilizată, dar cu adevărat nu o poate numi nimeni

a1

a2

a3

a4

c1

c2

c3

c4

Imagini elaborate de biroul Zemlematika