Începem Proiectul Lapușna1

Începem Proiectul Lapușna1

Dragi Prieteni și Susținători, suntem extrem de bucuroși să vă informăm despre lansarea primului proiect pilot de Plantare forestieră cu Valoare Adăugată Sporită din Moldova.

Urmează să identificăm o porțiune de teren degradat din bazinul rîului Lăpușna și, după un studiu minuțios științific, să realizăm o plantare forestieră mixtă valoroasă. Această plantare, este menită, în primul rând, să stopeze fenomenele dăunătoare locale așa ca eroziunea solului, alunecări de teren, spălări de sol, secarea izvoarelor... Totodată acești arbori vor aduce și o plusvaloare aditională populatiei locale. Fie că va fi o pădure comestibilă, sau o plantare silvo-pastorală, care sporește rodul pășunilor, sau un ”Conveier Mieliferic” care asigură albinile cu cules pe parcursul întregului sezon, sau o zonă de protecție a unui izvor sau acompanierea unui traseu turistic, sau... altceva potrivit - in dependență de situația din teren și necesitățile comunității locale.

Bazinul Raului Lapusna

Bazinul rîului Lăpușna trece prin 3 raioane Hâncești, Nisporeni, Leova și, respectiv satele: Iurceni, Cristești, Bolțun, Secăreni, Pașcani, Bălceana, Sofia, Cărpineni, Mingir, Lăpușna, Negrea, Voinescu, Sărata-Răzeși, Șipoteni, Tomai, Tochile Răducani

Bazinul Raului Lapusna

Deoarece, din anumite motive tehnice, startul proiectului s-a reținut cu peste 3 luni, suntem în situația de a compacta considerabil graficul calendaristic. De asta, dacă cunoașteți personal oameni de încredere și co-interesați de un astfel de proiect în zona lor de influență/responsabilitate, vă rugăm să ne transmiteți nouă datele lor de contact. Iar lor puteți să le transmiteți acest link. Printre persoanele pe care-i căutăm pot fi:

  • Reprezentanți ai Administrației Publice Locale, Primari, Consilieri și Ingineri Cadastrali din satele susnumite
  • Deținători de terenuri și leaderi agricoli
  • Cetățeni activi, membri a GAL-urilor 
  • ONG-ști, activiști ai comunităților de băștinași
  • Directori de școli, profesori de biologie, geografie, muncă... cu o poziție civică pronunțată
  • Și orice gospodari care țin la localitatea lor și sunt gata să se implice adițional în îmbunătățirea condițiilor comunitare 


Vă mulțumim pentru implicare, tag-uri și SHARE 

Termeni limită pentru stabilirea locației de desfășurare a proiectului nostru este  28 februarie 2020. 

 

Rezultatele proiectului pot fi multiplicate, prin implicarea persoanelor terțe cointeresate. De exemplu - mărirea suprafeței împădurite cu ajutorul companiilor private din regiune. Experiența obținută va fi replicată și în alte localități a țării.
 
Proiectul este realizat în parteneriat cu AO ”EcoStrategii”, în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de EcoContact cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei - Embassy of Sweden in Chisinau.