Este Publicat Pentru Avizări și Completări Proiectul HG „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru perioada 2023-2032 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2023-2027”

Este Publicat Pentru Avizări și Completări Proiectul HG „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru perioada 2023-2032 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2023-2027”

Pe site-ul Guvernului al Republicii Moldova este publicat Proiectul Hotărârii de Guvern Cu privire la aprobarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru perioada 2023-2032 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2023-2027”

Sunt invitate să contribuie toate persoanele cointeresate. 

Avem și noi un cuvânt de spus la acest subiect, dar să studiem atent, pentru moment, toate documentele propuse. 

Dinamica Suprafețelor Acoperite cu Păduri în Republica Moldova (mii Ha)