Plantările Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită (VAS) - Tipuri, Avantaje, Algoritm, Finanțări...

Plantările Forestiere cu Valoare Adăugată Sporită (VAS) - Tipuri, Avantaje, Algoritm, Finanțări...

La invitația Platformei RESCOM dezvoltată de UNDP-Moldova, am vorbit foarte pe scurt despre importanța și oportunitățile pe care le oferă Plantările Forestiere VAS pentru comunitățile din Republica Moldova. În special:

  • Conveierul Meliferic
  • Plantații Forestiere Nucifere
  • Pădure cu Trufe
  • Pădure Comestibilă
  • Plantații SilvoPastorale
  • Plantații de Protecție Acvatică
  • Fâșii Forestiere Înalt Productive
  • Plantații Energetice

Au fost trasate pe scurt etapele principale ale algoritmului de înființare a unei plantări forestiere VAS pe teren public, oportunitățile de moment pentru atragerea finanțărilor și cele preconizate în viitorul apropiat.

Instruirea a avut loc în cadrul Programului PNUD ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, realizat cu asistența financiară a Suediei

Materialul se plasează cu scopuri informative. Pentru mai multe detalii și consultații concrete - scrieți la [email protected] www.arboretum.live